Dobór urządzeń

Wybierając odpowiednie urządzenie należy się upewnić, czy dany model posiada interesujące nas funkcje i stanowiska. Kolejnym bardzo ważnym parametrem przy wyborze odpowiedniego atlasu, zarówno do profesjonalnej jak i domowej siłowni jest możliwość wszechstronnego ustawienia oparć i siedzisk. Taka możliwość gwarantuje optymalne ustawienie pozycji w zależności od postury ćwiczącego oraz od ćwiczenia jakie w danym momencie wykonuje.

Odpowiednia pozycja jest bardzo ważna, wpływa nie tylko na optymalne warunki ćwiczeń, zapewnia również bezpieczną i zdrową pozycję. Naturalnie kolejnym istotnym parametrem atlasu jest możliwość doboru odpowiedniego obciążenia w zależności od potrzeb oraz możliwości. Ceny atlasów są niezwykle zróżnicowane. Od kilkuset złotych za podstawowe urządzenie do nawet ponad 10000 tysięcy złotych za ultranowoczesne urządzenie przeznaczone do użytku w profesjonalnych i luksusowych siłowniach.