Aerobik w Polsce

W Polsce aerobik został rozpowszechniony 1981 roku. Pierwszą propagatorką tej formy była Hanna Fidusiewicz, gimnastyczka i absolwentka AWF w Warszawie. Była ona pierwszą Polką, która ukończyła specjalistyczny kurs aerobiku w Paryżu.

Początkowo zajęcia prowadziła w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W 1983 roku za zgodą Stołecznego Ośrodka Sportu otworzyła pierwszy w Polsce fitness klub - Fitness Klub „Pod Skocznią” w Warszawie. Od tamtego czasu liczba fitness klubów rosła z roku na rok. Otwierane coraz to nowszych miejscach na uprawianie aerobiku jest modne do dziś.